Výroční zpráva Společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2013

Ve Výroční zprávě Společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2013 naleznete pozvánku na festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením 2014 🙂

Zpráva zde: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/CSR/CSOB_CSR_2013_cz.pdf

TZ – Realizace projektu „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“

 zahlavi

 

TZ

Realizace projektu „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“

V září 2013 byl zahájen projekt občanského sdružení ORBI PONTES „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/36066. Projekt je podpořen ESF a státním rozpočtem v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Projekt je v rozsahu 12 měsíců, probíhá v termínu 1.9.2013 – 31.8.2014. Hlavním cílem projektu je rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti a kompetence jednotlivých členů týmu o. s. ORBI PONTES a získat možnost zřízení samostatných pozic fundraiserů. Pracovní pozice fundraiserů budou zachovány po ukončení projektu.

Cíleným proškolením jednotlivých členů týmu dojde ke zvýšení kompetencí a zkvalitnění poskytovaných služeb. Na základě zkušeností získaných účastí v projektu bude navržen model komplexního vzdělávání jednotlivých členů týmu do dalších let. Bude vytvořen strategický a fundraisingový plán na dobu 3 let a občanské sdružení bude transformovat svou právní formu dle platné legislativy.

Přínosem projektu pro tým ORBI PONTES je zvýšení kvalifikace jednotlivých členů týmu, zřízení pozice a zaškolení fundraiserů, zajištění finančních prostředků vyplývajících z pracovní činnosti fundraiserů, vyšší kvalifikace zlepší výkonnost a motivaci se dále vzdělávat. Očekáváme zvýšení úspěšnosti při podávání projektových žádostí a následný rozvoj organizace.

Přínosem projektu pro cílovou skupinu, na kterou je organizace ORBI PONTES svou činností zaměřena, je zkvalitnění nabízených projektů pro osoby se sluchovým postižením, rozšíření nabídky vzdělávacích a zájmových aktivit, rozšíření nabídky mezinárodních projektů a zlepšení vzájemné osvěty (slyšící vs. lidé se sluchovým postižením).

Děkujeme za podporu našeho projektu.

Michaela Fantová, projektová manažerka

fantova@orbipontes.cz

zapati

Napsali o nás….

gong1Aktuální číslo časopisu Gong přináší informace o našich vzdělávacích aktivitách 🙂

Výroční cena MOSTY 2013

cena mosty Letošní ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky MOSTY 2013 se uskutečnil ve čtvrtek 20. března 2014 v OREA Hotelu Pyramida v Praha 6. Patronkou ceny je Livia Klausová. Záštitu nad 11. ročníkem převzala starostka Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíková.

ORBI PONTES bylo nominováno v kategorii II. nestátní subjekt za prosazování plnohodnotné komunikace s osobami se sluchovým postižením DĚKUJEME 

mosty3mosty1

Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením – Haló noviny; 12. února 2014

Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením – Haló noviny; 12. února 2014

Haló noviny

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv ORBI PONTES

Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením

V České republice je zhruba půl milionu lidí se sluchovým postižením. Sluchové postižení je velmi rozmanité a na první pohled je neviditelné. O sluchově postižených panuje mezi lidmi řada předsudků a mýtů. Nezisková organizace ORBI PONTES se od září loňského roku snaží slyšícím svět neslyšících přiblížit na kurzech, které navštěvují zaměstnanci státní správy, sociální pracovníci, zdravotníci a studenti. Informovala nás Eva Spálenská z organizace ORBI PONTES.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo