TKOSP 2012

1. ročník TKOSP proběhl 22. – 30.9. 2012 v 6 krajských městech (Brno, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Praha, Ústí nad Labem). Do projektu se zapojilo na 40 partnerů. Záštitu nad TKOSP 2012 převzala paní senátorka Daniela Filipiová a hlavní město Praha.

Zpravodaje z ročníku 2012:

HISTORIE TKOSP

Jak vznikla myšlenka TKOSP?

V březnu 2012 se v Praze uskutečnila konference na téma Tranzitní program pro neslyšící. Velmi zajímavá konference na téma, jak pomoci dětem se sluchovým postižením s výběrem školy a zapojením se do pracovního procesu a zároveň jak pomoci zaměstnavatelům v komunikaci s neslyšícími. Na konferenci vystoupil ředitel novozélandské organizace pro neslyšící DEAF AOTEAROA pan Lachlan Keating, který během své přednášky zmínil jak na Novém Zélandu podporují znakový jazyk a komunitu neslyšících akcí nazývanou Týden novozélandského znakového jazyka. To nás zaujalo a přivedlo na myšlenku zorganizovat něco podobného u nás v České republice.

Proč Týden Komunikace Osob se Sluchovým Postižením?

Pro ty, kteří se nikdy se sluchově postiženou osobou nesetkali, jsou prostě všichni s postižením sluchu tzv. neslyšící, v horším případě „hluší“. Nicméně v obecné skupině neslyšících osob jsou „podskupiny“ a to osoby, které jsou neslyšící od narození, osoby ohluchlé (tedy ti, kteří ztratili zcela sluch během života), osoby nedoslýchavé a osoby s jiným sluchovým postižením. TKOSP chce podpořit  všechny vyjmenované skupiny.

Proč TKOSP v České republice?

Kolik z nás – se zdravým sluchem – ví, že český znakový jazyk používaný neslyšícími je unikátní a používá se pouze v ČR stejně jako český jazyk mluvený? A že např. v České republice (resp. za Rakouska-Uherska) vznikla jedna z prvních škol pro neslyšící právě v Praze? Proč a co znamená termín znakovaná čeština a proč se na konferencích nebo soudních jednáních používá tzv. simultánní přepis? Víme, že neslyšící dokáží vnímat hudbu a také ji vyjádřit? Kolik informací je obecně známých o osobách se sluchovým postižením, o jejich specifickém způsobu komunikace a potřebách?

Je toho tolik zajímavého a kde se to nejlépe dozvědět, kde se otevřeně ptát, jak poznat tento svět než právě osobními setkáními, kulturními představeními, otevřenou přednáškou nebo ukázkovou hodinou znakového jazyka.

Kdy a jak probíhá TKOSP?

TKOSP probíhá v posledním zářijovém týdnu, v období, kdy se slaví Mezinárodní den Neslyšících, který připadá vždy na předposlední neděli tohoto měsíce.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo