Týden komunikace osob se sluchovým postižením 2014

Posted on 16.4.2014 in Uncategorized by MJ

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na třetím ročníku festivalu 

Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP).

 Festival se v letošním roce uskuteční v týdnu od 20. do 28.9. 2014.

TKOSP má stejně jako v předcházejících ročnících poslání zviditelnit svět lidí se sluchovým postižením a to v rámci kulturně vzdělávacích akcí připravených programovými partnery a ORBI PONTES.

Naším cílem je:

1. aby se o problematice sluchového postižení více hovořilo, aby široká veřejnost věděla více  o jednotlivých sluchových postiženích a komunikačních prostředcích a uměla je využívat při vzájemné komunikaci.

2. podporovat nové služby, nabízet nové možnosti vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití,

3. zviditelnit práci a úsilí všech organizací, institucí, škol a univerzit, které celoročně pracují na zlepšení podmínek osob se sluchovým postižením, pomáhají jim v každodenním životě a zároveň šíří osvětu.

Záštitu nad TKOSP 2014 převzala senátorka Daniela Filipiová. O záštity bylo požádán Magistrát hl.m. Prahy; Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu; Ministerstvo kultury; Ministerstvo zdravotnictví; MŠMT; MPSV.

Rozhodnete-li se projektu zúčastnit, pak nám prosím:

1. pošlete údaje o naplánované akci (název akce, datum, čas a místo konání), logo a odkaz na vaše webové stránky do 31.7.2014. Jestli-že jste nám již logo a odkaz na webové stránky posílali v předcházejících ročnících a nedošlo ke změně, pak je posílat nemusíte, použijeme ty původní.

2. k připravené akci, prosím, přidejte dovětek, že akce podporuje Týden komunikace osob se sluchovým postižením konající se 20. – 28.9.2014.

3. uveřejněte logo TKOSP na Vašich webových stránkách s odkazem na webové stránky ORBI PONTES (www.orbipontes.cz), kde bude pravidelně aktualizován celorepublikový program.

ORBI PONTES

4. Vás zařadí mezi partnery projektu a uveřejní Vámi pořádanou akci v celorepublikovém programu na www.orbipontes.cz a facebooku.

5. o programu a celém projektu bude průběžně informovat širokou veřejnost na webových stránkách, facebooku, elektronickými pozvánkami a za pomoci medií (televize, rádio, tisk).

6. účast na TKOSP, jakákoliv reklama a podpora je založena na dobrovolné spolupráci. Pro všechny programové partnery je účast zdarma.

Budeme potěšeni, přidáte-li se k projektu a podpoříte s námi cíle a vize o více informované, tolerantnější a empatičtější široké veřejnosti České republiky.

ORBI PONTES, info@orbipontes.cz

 

Comments on 'Týden komunikace osob se sluchovým postižením 2014' (0)

Comments are closed.