Budujme společnou EvropuLet´s build Europe together

Posted on 4.4.2013 in spoluprace,Uncategorized by madmin

V březnu se naše kolegyně Jana zúčastnila mezinárodního semináře v Lucemburku. Šestidenní seminář byl součástí evropského projektu jehož hlavním tématem je evropské občanství a jeho šíření mezi dospělé. Projekt má zvýšit povědomí dospělých účastníků o evropském občanství a povzbudit je k vlastní aktivní účasti na jeho budování formou neformálního vzdělávání.

In March our colleague Jana left for an  International seminar in Luxembourgh . A six-day seminar was a part of the EU project which aim is to make adult learners reflect about what European citizenship is, and to encourage them to be active and participative through non formal education.

Jana říká: „V rámci projektu jsme se (účastníci) dozvěděli více jeden o druhém, našich zemích a kulturách. Velmi zajímavá byla pro mě návštěva Informačního střediska v Lucemburku a setkání s imigranty z Černé Hory, kteří žijí v Lucemburku již mnoho let, a kteří zde vytvořili krajanský spolek stejně jako jiné národnosti.“

Projekt „Let´s build Europe together“ je dlouhodobý projekt financovaný evropským programem Grundtvig. Projekt má partnery z osmi zemí (Spojené Království Velké Británie, Lucembursko, Francie, Itálie, Česká republika, Estonsko, Turecko, Slovinsko), Českou republiku zastupuje organizace Together.cz. Projekt se skládá z několika mezinárodních setkání v partnerských zemích. Účastníkům musí být více jak 18 let. Přednost dostávají ti, kterým je více jak 30 let.

Více naleznete na www.network-together.eu

Jana says: „We got to know more about each other and our countries and their cultures. I found very interesting the visit of an Information Centre in Luxembourg and a non-formal discussion with imigrants from Montenegro who have been living in Luxembourg for a long time, having there their cultural association as the other nationalities.“

The project „Let´s build Europe together“ is a long-term project financed by the EU programme Grundtvig between partner organizations from eight countries (United Kingdom, Luxembourg, France, Italy, Czech Republic, Estonia, Turkey, Slovenia). The Czech Republic is represented in this project by Together.cz. The project consists of several international meetings in partner countries. Participants must be older than 18 years, priority is given to adult learners older than 30 years.

More on www.network-together.eu

Comments on 'Budujme společnou EvropuLet´s build Europe together' (0)

Comments are closed.