Zpřístupnění telefonních linek zdravotnických zařízení pomocí přepisu řeči jejich pracovníků

Posted by Ladislav Kratochvíl

Zpřístupnění telefonních linek zdravotnických zařízení pomocí přepisu řeči jejich pracovníků
(podpořeno Ministerstvem zdravotnictví ČR, v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021)

Cílem tohoto projektu je vytvořit specializovaný portál soustřeďující zdravotnická zařízení, která mohou lidé se sluchovým handicapem telefonicky kontaktovat s podporou doslovného přepisu řeči pracovníků v reálném čase. Portál bude obsahovat nejen odkazy na weby takto přístupných lékařských pracovišť, ale bude zde možné telefonický kontakt s podporou této služby přímo vyvolat. Půjde o první linky lékařských pracovišť v ČR dostupné s přepisem řeči. Návštěvníci portálu zde získají aktuální informace o online službách komunikační přístupnosti pro tuto skupinu osob. Zdravotnická zařízení budou oslovována s nabídkou služby a integrována na nový portál v průběhu roku 2021. Jako součást portálu vzniknou informační videospoty prezentující komunikaci mezi pacientem s postižením sluchu a odborným pracovníkem (foniatr, audiologická sestra, logoped), které představí jednotlivé online služby simultánního přepisu řeči – komunikaci „face-to-face“, telefonický rozhovor, přepis pomocí automatického rozpoznávače řeči.