O NÁS

Posted by madmin

ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení.

Pořádáme pravidelně na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Naše motto:  NENÍ TICHO JAKO TICHO

Sluchové postižení (SP) je označováno WHO (Světová zdravotnická organizace) jako 2.nejtěžší ihned po mentálním postižení. Lidé jsou odtrženi od komunikace. SP je velmi variabilní a není možné si jej vyzkoušet. Podle výše ztráty sluchu jsou lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, máme uživatele kochleárních implantátů. Každý člověk má jiné nároky na komunikaci. Prelingválně neslyšící dávají přednost znakovému jazyku, nedoslýchaví a ohluchlí lidé simultánnímu přepisu……

Sluchové postižení je velké téma a je potřeba sdílet informace!

Jsme členy:

  • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
  • Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)
  • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)

Náš spot NENÍ TICHO JAKO TICHO vyhrál 1. cenu v soutěži ŽIHADLO 2013 o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu v kategorii Televizní a kino spot.

SPOT

 

 

 

Výroční zprávy (soubory v PDF)

2012  2013  2015  2021

 

 

THERE IS NOT ONLY ONE KIND OF SILENCE

Did you know that there is more than one sign language and not all people with hearing impairment use sign language for communication (?); there are differences among the Deaf and hard of hearing people?

There is not one kind of silence:

SPOT

THERE IS 0.5 MILION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENT IN THE CZECH REPUBLIC.

ORBI PONTES (BRIDGES TO WORLD) HELPS TO PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENT:

– We organize a festival Impaired Hearing Awareness Week (IHAW), competitions, lectures (Don´t be afraid to communicate with people with hearing impairment, Let´s meet ) to introduce the world of „silence“ to them who can hear;

– We take part in projects that help to people with heairing impairment in their lives (Guided tours in Botanic garden with tablets);

– We offer new sport and cultural opportunities to people with heairing impairment (Exercises of SM system, yoga, volleyball tournaments, theatre performances etc.);

– We support activities of other organizations that helps in this field;

–  We inform about communication tools in practical life usage, we introduce a „Decalogue“ of principles when talking to a person with hearing impairment.

In November 2013 we became a member of Association of Public Beneficial Organizations in Czech Republic.

Annual report 2012.
ikona_pdf
ANNUAL REPORT 2012

 

Annual report 2013

ikona_pdf
ANNUAL REPORT 2013