DospělíAdults

Posted by madmin

Dospělí – naše přítomnost.

NEBOJME SE KOMUNIKACE S LIDMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM – nový projekt 2013 – 2014

Manažer projektu: Monika Jindrová; projekt je ukončený – v případě zájmu o kurz nás neváhejte kontaktovat.

Kurzy s lektorkou a odbornou garantkou projektu Mgr. Evou Liberdovou se uskuteční v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Kurzy jsou určené pro zdravotníky a zaměstnance státní správy a obsahují: základní informace o typech sluchových postižení a rozdílných komunikačních potřebách; o kompenzačních pomůckách; o mýtech, předsudcích a chybách v komunikaci vs. podmínkách a faktorech podporující komunikaci. Nebudou chybět ani diskriminační praktiky s ohledem na přístupnost informací a specifické komunikační techniky, zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb.

Kurz je podpořen Nadačním fondem Kousek po kousku. Podrobnosti ZDE.

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky je kurz zařazen do kreditního systému dle Vyhlášky č. 4/2010 Sb. Sociální pracovníci mohou kurz zahrnout do svého celoživotního vzdělávání podle &111 bod d) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Adults – our present time

DON´T BE SCARED OF COMMUNICATION WITH HARD OF HEARING PERSONS – new project for 2013 – 2014

Project manager: Monika Jindrová

Lectures for employees of public administration and medical staff members in the regions of Moravia with Mgr. Eva Liberdová, the lecturer.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na jindrova@orbipontes.cz

Cyklus přednášek byl odstartován v září 2013, v rámci druhého ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Přednášky byly zařazeny na celorepublikový program a mediálně propagovány. Nadační fond Kousek po kousku byl zařazen mezi partnery festivalu.

V roce 2013 se uskutečnilo celkem 11 kurzů v  rozsahu 38,5 hod, bylo proškoleno 188 účastníků.

V roce 2014 se uskutečnilo dalších 9 kurzů v  rozsahu 24 hod, bylo proškoleno 217 účastníků.

Celkově bylo po dobu trvání projektu uskutečněno celkem 20 kurzů v celkovém rozsahu 62,5 hod, bylo podpořeno 405 účastníků kurzů.

Pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách je absolvování kurzu zahrnuto do celoživotního vzdělávání podle &111 bod d) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky byly zařazeny 3 termíny kurzů do kreditního systému dle Vyhlášky  č. 4/2010 Sb. u POUZP (Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků).

Rozdělení účastníků podle cílové skupiny:

  • veřejnost – návštěvníci krajské knihovny
  • NLZP (nelékaři) a sociální pracovníci
  • knihovníci (odborný pracovník v knihovně)
  • studenti zdravotnické školy
  • bankovní úředníci (vedoucí poboček)
  • zaměstnanci krajských úřadů
  • studenti sociál. oborů + absolventi Palackého univerzity v Olomouci
  • studenti UK FTVS

Místa konání:

Regionální knihovna Karviná – 2 termíny, 1x pro veřejnost, 1x pro odborné pracovníky

REKVAL, s.r.o., Ostrava – 2 termíny, pro sociální pracovníky a nelékaře, zařazeno do kreditního systému dle Vyhlášky  č. 4/2010 Sb. pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.; Nový Jičín – soc. pracovníci, zařazeno do kreditního systému dle Vyhlášky  č. 4/2010 Sb. pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Krajský úřad Jihomoravského kraje – 2 termíny, pro zaměstnance krajského úřadu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – 2 termíny, pro zaměstnance krajského úřadu

UK Fakulta tělesné výchovy a sportu – 3 termíny, pro studenty a pedagogy

ČSOB – 1 termín, pro vedoucí poboček

Univerzita Palackého v Olomouci – 1 termín, pro studenty sociálních oborů a absolventy

Zdravotnická škola Ostrava – 6 termínů, pro studenty

Projekt „Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením“ významnou měrou přispěl k našemu ocenění Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky. Za prosazování plnohodnotné komunikace s osobami se sluchovým postižením jsme byli nominování na výroční cenu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky „MOSTY 2013“ v kategorii II. nestátní subjekt.

Reference:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o.

Ostrava 28. 3. 2014

Poděkování

Rádi bychom poděkovali paní magistře Evě Liberdové za odborné sdělení na téma Komunikace s neslyšícími. Přednáška byla velmi zajímavě zpracovaná, přehledná a srozumitelná. Prezentace byla doplněna mluveným slovem a názornými ukázkami.

Osobní zkušenosti přednášející, obdobně jako praktické ukázky, byly velmi přínosné. Především jsme se ze simultánního prostředí, alespoň částečně přesunuli do reality. Takové zkušenosti jsou v rámci vzdělávání na střední a vyšší odborné škole velmi přínosné.

Přednášky proběhly celkem 4, ve dvou datech – 20. 3. a 27. 3. 2014. V prvním termínu pro studenty oboru Diplomovaný nutriční terapeut si ji vyslechlo 28 + 22 studentů. Ve druhém termínu 44 žáků střední školy, oborů Zdravotnického lycea a Zdravotnického asistenta.

Rádi bychom do budoucna využili této možnosti i pro další obory, neboť téměř všechny mají ve svém vzdělávání zahrnuty předměty se zaměřením na psychologii a komunikaci.

Ještě jednou děkuji přednášející i zprostředkovatelům za tuto jedinečnou akci.

S pozdravem Dagmar Kovářů