Děti

Děti – naše budoucnost v přítomnosti. Jestli-že naučíme děti respektu a oceňování odlišností, vytvoříme základ nové společnosti prosazující rovná práva všech.

Projekt SEZNAMTE SE, PROSÍM – seznamuje děti se světem ticha, jeho charakteristikami, komunikačními prostředky sluchově postižených osob, pravidly komunikace s osobou se sluchovým postižením. Hrou a diskusí dětem ukazujeme, že komunikace je jednoduchá, zábavná a že prostředky k dorozumění mají, jen je vyzkoušet. Chceme děti inspirovat k otevřené komunikaci, respektu a zároveň v nich vyvolat otázky a hlubší zájem.

Projekt začal přednáškou u předškoláků v září 2012 v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením. V současné době pokračuje přednáškami na základních školách.

Manažer projektu: Monika Jindrová

dopisy od deti

Fotogalerie

Hlavním cílem je odbourat komunikační bariéry, zamezit diskriminaci SP a přispět k integraci SP.

Rozsah přednášek: Jednotlivé přednášky jsou rozsahu 45 min. Přednášky jsou rozdělené dle cílové skupiny:

 • Předškoláci
 • Děti 6 – 9 let (první – třetí třída ZŠ)
 • Děti 10 – 12 let
 • Starší 12 let
 • Seminář pro pedagogy

Obsah přednášky:

 • základy komunikace se SP
 • komunikační prostředky
 • prstová abeceda
 • seznámení s českým znakovým jazykem
 • osobní setkání se SP
 • ukázka kompenzačních pomůcek

Lektorský tým tvoří studenti českého znakového jazyka, pracovníci o.s. ORBI PONTES.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na jindrova@orbipontes.cz

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo