DětiKids

Posted by madmin

Děti – naše budoucnost v přítomnosti. Jestli-že naučíme děti respektu a oceňování odlišností, vytvoříme základ nové společnosti prosazující rovná práva všech.

Projekt SEZNAMTE SE, PROSÍM – seznamuje děti se světem ticha, jeho charakteristikami, komunikačními prostředky sluchově postižených osob, pravidly komunikace s osobou se sluchovým postižením. Hrou a diskusí dětem ukazujeme, že komunikace je jednoduchá, zábavná a že prostředky k dorozumění mají, jen je vyzkoušet. Chceme děti inspirovat k otevřené komunikaci, respektu a zároveň v nich vyvolat otázky a hlubší zájem.

Projekt začal přednáškou u předškoláků v září 2012 v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením. V současné době pokračuje přednáškami na základních školách.

Manažer projektu: Monika Jindrová

dopisy od deti

Fotogalerie

CHILDREN – our future in the present time. If we teach children to respect and to appreciate differences, we create the core of the new society where the rights are the same for all.

LET´S MEET

This project started in September 2012 when we visited one of Barrandov kindergarten in Prague during Impaired Hearing Awareness Week. Today we continue visiting pupils at primary schools and talk to them about the world of persons with different hearing impairments and their communication tools. During games and open discussions we show them useful rules for communication with hard of hearing persons, let their little fingers try to “sign”. We would like to inspire them to communicate, ask questions, and have more interest in social matters.

Gallery

Hlavním cílem je odbourat komunikační bariéry, zamezit diskriminaci SP a přispět k integraci SP.

Rozsah přednášek: Jednotlivé přednášky jsou rozsahu 45 min. Přednášky jsou rozdělené dle cílové skupiny:

 • Předškoláci
 • Děti 6 – 9 let (první – třetí třída ZŠ)
 • Děti 10 – 12 let
 • Starší 12 let
 • Seminář pro pedagogy

Obsah přednášky:

 • základy komunikace se SP
 • komunikační prostředky
 • prstová abeceda
 • seznámení s českým znakovým jazykem
 • osobní setkání se SP
 • ukázka kompenzačních pomůcek

Lektorský tým tvoří studenti českého znakového jazyka, pracovníci o.s. ORBI PONTES.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na jindrova@orbipontes.cz