Odborná konference TKOSP 2023

Posted on 18.9.2023 in Uncategorized by Josef Sekáč

Spolek ORBI PONTES srdečně zve na odbornou konferenci

KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUPNOST PROGRAMŮ KULTURNÍCH INSTITUCÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KULTURNÍ TVORBY LIDEM SE SLUCHOVÝM HANDICAPEM

Termín konání: 22. 9. 2023, 11:00-16:00 hodin

Konference je určena zejména pracovníkům kulturních organizací a uměleckých spolků,
účastníci zde získají bohatou a cennou inspiraci pro pořádání akcí a vytváření produktů bez
komunikačních bariér pro výše uvedenou skupinu osob.

Místo konání: Magenta Experience Center, OC Arkády Pankrác, Praha 4

Program konference
11:00-11:05 zahájení, úvodní slovo moderátorů

11:05-11:30 prof. PhDr. Veronika Broulíková (Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící, DF JAMU),
Mgr. et BcA. Radka Kulichová, DiS., MgA. Veronika Slámová (Divadelní spolek OUKEJ):
Neslyšící v umění a edukaci – aktivity v Brně

11:30-11:50 Bc. Zuzana Hájková, Bc. Eva Radilová (KukátkOO, z.s.):
KukátkOO – překlady uměleckých textů mezi češtinou a českým znakovým jazykem

11:50-12:10 Bc. Anna Pangrácová, Bc. Veronika Bočková (internetový portál Weblíčko):
Weblíčko aneb Jak ukázat neslyšícím dětem svět plný příběhů v českém znakovém jazyce

12:10-12:30 Ing. Lucie Křesťanová (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.), MgA. Kateřina
Kosáková (Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.):
Zkušenosti neziskové organizace z kulturních akcí přístupných neslyšícím dětem i dospělým

12:30-13:00 přestávka

13:00-13:20 Mgr. Hana Rabasová (CAMP – Centrum architektury a městského plánování při Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy): Jak se CAMP otevřel návštěvníkům se sluchovým handicapem
a jak tato opatření dále vylepšuje

13:20-13:40 Mgr. Magdaléna Šenovská, PhDr. Ing. Petra Štůlová, Ph.D. (Národní muzeum):
Národní muzeum a návštěvníci se sluchovým znevýhodněním

13:40-14:00 Mgr. Eva Šťastná (Krajská vědecká knihovna v Liberci):
Znakokniha a další projekty liberecké knihovny

14:00-14:30 Barbora Látalová, DiS., Mgr. Lucie Štádlerová (OSTRUŽINA, z.s.):
Jak zprostředkovat tanec neslyšícím dětem

14:30-14:50 prostor pro dotazy, závěrečné slovo moderátorů

14:50-16:00 networking.

Doplňující informace:

Konferenčními jazyky jsou čeština a český znakový jazyk. Bude zajištěno simultánní tlumočení mezi
mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem, simultánní přepis mluvené řeči a živý online stream.
Tlumočí Bc. Filip Machač a Bc. Daniel Škrip, přepisují Ing. Jana Naxerová a Simona Sedmihorská.
Moderují Markéta Outratová a Josef Sekáč.

Kapacita konferenčního prostoru je omezená, proto je třeba se předem zaregistrovat, a to na e-mailové adrese outratova@orbipontes.cz. Při přihlašování uveďte prosím kromě jména a příjmení
také název Vašeho pracoviště a pozice, na níž působíte.

Tato odborná akce se koná v rámci projektu „Desátý ročník osvětově vzdělávacího a kulturního
festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením“ za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR prostřednictvím dotačního programu Podpora kulturních aktivit spolků osob se zdravotním
postižením a seniorů.

Tato konference bude zároveň poprvé přenášena v přímém přenosu. Přenos bude opatřen simultánním přepisem a simultánním tlumočením do českého znakového jazyka. 

 

Comments on 'Odborná konference TKOSP 2023' (0)

Comments are closed.