Časopis pro integraci MOSTY 02/2013MOSTY (Bridges) Magazine for Integration 02/2013

Posted on 6.5.2013 in Press,TKOSP,TKOSP 2013 by MJ

Časopis pro integraci MOSTY, náš mediální partner, nám v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) poskytl prostor ve svých čtyřech číslech letošního roku. Rozhodli jsme se využít tuto možnost pro poskytnutí informace o TKOSP a zároveň dát prostor i partnerům a zajímavým projektům.
První článek je věnovaný pozvánce na oslavy Mezinárodního dne neslyšících 21.9. 2013 a organizaci ASNEP. Tato akce bude na programu TKOSP.

MOSTY (BRIDGES) Magazine for Integration, our media partner has provided a space to our project Impaired Hearing Awareness Week (IHAW) in its four issues this year. We decided to take a chance to give current information on preparations of IHAW as well as to give the space to our partners and their interesting projects.

First article is dedicated to celebrations of the International Day of the Deaf which have been just organizing by ASNEP for September 21st 2013 and is going to be on the Programme of IHAW.


Comments on 'Časopis pro integraci MOSTY 02/2013MOSTY (Bridges) Magazine for Integration 02/2013' (0)

Comments are closed.