Nová publikace Romana LupoměskéhoNew book of Roman Lupomesky

Posted on 15.7.2013 in Uncategorized by madmin

„Problematika práce s osobami sluchově postiženými v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací“ je druhou publikací nadace Neslyšící s nadějí, autora Romana Lupoměského, který je neslyšící. Autor se zabývá šetřením zaměřeným na dodržování jednotlivých bodů rámcové Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejím přijetím naší republikou.

„Work Issues of persons with hearing impairment in the social, health and educational field“ – the second book of Roman Lupomesky, a deaf author who runs an NGO „Neslyšící s nadějí“.

Orders can be made on organizace.nsn@gmail.com. The price of the book is CZK 74.


Publikace se zaměřuje především na zprostředkování pestřejšího dialogu resortů či nevládních organizací neslyšících, zaměřeného na situaci osob se sluchovým postižením v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací.

Publikaci můžete objednat na e-mailu organizace.nsn@gmail.com. Cena publikace činí 74 Kč.

Comments on 'Nová publikace Romana LupoměskéhoNew book of Roman Lupomesky' (0)

Comments are closed.