Novinky 4. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

Posted on 19.8.2015 in Uncategorized by MJ

„Každý ročník festivalu přináší nějakou zajímavou novinku. Loňský ročník přinesl komentované procházky po Praze s online přepisem a informace o kochleárních implantátech, letos přineseme informace o hluchoslepotě. Sluchové postižení je velmi různorodé, na první pohled nepoznáme, zda člověk dobře slyší. Světová zdravotnická organizace označuje sluchové postižení jako druhé nejtěžší, lidé jsou odtrženi od komunikace. Z tohoto důvodu klademe velký důraz na šíření informací o dostupných komunikačních prostředcích, jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. Tyto služby jsou běžně dostupné i online. Na akcích festivalu si vše můžete zažít a vyzkoušet. Zjistíte, kdo využívá simultánní přepis, kdo znakový jazyk, jaký rozdíl je mezi neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými, co je to kochleární implantát, jak se domluvíte s hluchoslepými lidmi.“ řekla Monika Jindrová, organizátorka festivalu. „Program festivalu bude zveřejněn na konci srpna“ doplnila Irena Peterková. Akce jsou plánované v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Karviné, Hradci Králové, Liberci, Teplicích, Kroměříži, Domažlicích, Poděbradech a dalších místech. V pátek 18.9.2015 pořádá ORBI PONTES ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku seminář k zahájení festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením-pro média. Seminář se uskuteční v Senátu PČR. Pro veřejnost bude festival zahájen na akci Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) v Praze na Ovocném trhu v sobotu 19.9.2015, kdy ASNEP pořádá Oslavy Mezinárodního dne neslyšících. Ve čtvrtek 24.9.2015 plánujeme odbornou konferenci Bezdrátová komunikace. Konference se uskuteční za podpory magistrátu hl. m. Prahy v Brožíkově sále na Staroměstském náměstí v Praze. Oblíbené komentované procházky s využitím online simultánního přepisu připravujeme dvě. Spolu s našimi partnery připravujeme beachvolejbalový turnaj, sportovní akce, přednášky, výstavy, dny otevřených dveří….. Věříme, že si na programu každý najde zajímavou akci. Hlavním partnerem festivalu je ERA.

Comments on 'Novinky 4. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením' (0)

Comments are closed.