POZVÁNKA NA KONFERENCICONFERENCE INVITATION

Posted on 15.7.2014 in TKOSP 2014,Uncategorized by madmin

ZVEME VÁS

 na odpolední odbornou konferenci na téma

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V PRAXI

čtvrtek 25. září 2014 od 13.00 hod

velký sál Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha

We would like to invite you for a conference

REAL COMMUNICATION TOOLS OF PERSONS WITH HEARING IMPAIRMENT

On Thursday September 25, 2014 from 1PM

At Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha

Registration on: jindrova@orbipontes.cz

Conference is convenient for HR officers, employees at labour offices and revenue authorities, medical staff, social care officers, teachers and the public.

Conference will be interpreted into Czech Sign language and simultaneously transcripted into Czech language.

V České republice žije více jak 0,5 milionu lidí se sluchovým postižením, ne všichni se domluví znakovým jazykem a je velký rozdíl, jestli se někdo z nich narodil neslyšící, nedoslýchavý
nebo o sluch přišel během života.

Odborníci s mnohaletými osobními zkušenostmi Vás seznámí s rozdíly mezi sluchovými postiženími, pravidly komunikace, představí Vám technologie usnadňující komunikaci jak v zaměstnání, tak v běžném životě.

Přednášet budou Mgr. Věra Strnadová, Mgr. Petr Vysuček, Ing. Martin Novák,
Jaroslav Winter, Ing. Zdeněk Bumbálek, Mgr. Marie Horáková, paní Anica Dvořáková a další.

Registrovat se můžete na jindrova@orbipontes.cz

Odborná konference je vhodná pro personalisty, úředníky, sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy a celou širokou veřejnost.

Konference bude tlumočena do českého znakového jazyka
a simultánně přepisovaná do českého jazyka.

Comments on 'POZVÁNKA NA KONFERENCICONFERENCE INVITATION' (0)

Comments are closed.