Programové partnerství s TKOSP

Posted on 8.12.2018 in Uncategorized by MJ

Co znamená a nabízí programové partnerství?

Programový partner si připraví v termínu festivalu vlastní akci, ať již kulturní, sportovní či vzdělávací, která bude přístupná i lidem se sluchovým postižením. Náklady spojené s touto akcí nese partner. Na letácích bude uvedeno, že se koná v rámci festivalu TKOSP (festival má své logo).

My akci uvedeme na celorepublikovém programu a budeme ji propagovat v rámci celého festivalu. Součástí programu bude i stručné představení všech programových partnerů, včetně jejich log a odkazu na web.

Tento seznam partnerů obdrží novináři, bude uveden na webu, v závěrečné zprávě a ve výroční zprávě za dané období. Novináři si pak vybírají akce, kterých se zúčastní.

Získaný mediální prostor nabízíme programovým partnerům a pomáháme jim tak zviditelnit jejich činnost.

Rozhodnete-li se festivalu TKOSP aktivně zúčastnit, prosím, potvrďte nám svoji účast do 10.1.2019.  

Vyplnění dotazníku k Vaší akci bychom pak prosili do 31.1.2019.

Vaše dotazy rádi odpovíme a těšíme se na příjemnou spolupráci!

Comments on 'Programové partnerství s TKOSP' (0)

Comments are closed.