ČR

V březnu 2014 jsme zahájili spolupráci se společností International Study Programs s.r.o. (IPS). Společně organizujeme program pro MBA studenty z USA. ORBI PONTES se podílí na organizování takových akcí, na kterých se studenti mohou setkat s českými lidmi se sluchovým postižením, s informacemi o světě neslyšících v ČR o fungování pomoci lidem se sluchovým postižením v ČR i o tom, co zatím chybí a na čem se pracuje.

Historie našich setkání:

8.8. 2014 – 45 MBA studentů z Texas A&M University navštívilo Tichou kavárnu, setkali se s ředitelkou APPN paní Marií Horákovou, která představila Tichou kavárnu a aktivity organizace. Protože se skupina studentů chtěla zapojit aktivně do pomoci kavárně, bylo s APPN domluveno, že skupina bude rozdělena do 4 menších skupin, které vyrazily do okolí Tiché kavárny, kde se společně za přítomnosti učitelů znakového jazyka a tlumočníků do angličtiny učily český znakový jazyk a zároveň rozdávaly letáky Tiché kavárny. Děkujeme APPN za zorganizování učitelů a tlumočníků ČZJ. Děkujeme také paní E. Mrzílkové z ALDEA. Doufáme, že tato akce přivede Tiché kavárně nové spokojené zákazníky! Závěrem také nutno zmínit, že se studenti rozhodli a udělali finanční sbírku. Společně s naším partnerem IPS jsme se rozhodli celou sbírku věnovat Tiché kavárně a jejím zaměstnancům. Děkujeme studentům z Texasu! Foto: na www.orbipontes.rajce.idnes.cz

19.5. 2014  – 34 MBA studentů a 3 členové Palm Beach Atlantic University se zúčastnili setkání s paní Emílií Mrzílkovou and Renatou Škopkovou, aby se dozvěděli o historii a současném životě lidí SP v ČR. Paní Mrzílková se podělila o své bohaté životní zkušenosti s komunitou neslyšících a také skupinu seznámila se základními znaky z ČZJ. Všichni jsme si pondělní odpoledne užili. Děkujeme moc paní Mrzílkové za její upřímnost a otevřenost. Děkujeme Aldea, vzdělávací agentuře za zajištění prostor na Novotného lávce.

16.5. 2014  – 11 MBA studentů s profesorem z Northwest University navštívilo Tichou kavárnu, aby se dozvědělo více o lidech se sluchovým postižením v ČR, o Tiché kavárně a naučilo se základním znakům ČZJ. Děkujeme APPN za zajištění učitele ZJ pana Tomáše Jelínka. Děkujeme Tomášovi Jelínkovi za milý přístup a přejeme mu, aby se splnil sen a jednou USA navštívil:-)

28.3.2014 – Renata Škopková, Marcel Toporčák (VIDIA-DIAGNOSTIKA manager) a Jan Klusáček (Senior Healthcare Consultant and Associate Manager at Grant Thornton Advisory) se setkali s 15 studenty z Drexel University (Philadelphia).

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo