ČR

Posted by madmin

V březnu 2014 jsme zahájili spolupráci se společností International Study Programs s.r.o. (IPS). Společně organizujeme program pro MBA studenty z USA. ORBI PONTES se podílí na organizování takových akcí, na kterých se studenti mohou setkat s českými lidmi se sluchovým postižením, s informacemi o světě neslyšících v ČR o fungování pomoci lidem se sluchovým postižením v ČR i o tom, co zatím chybí a na čem se pracuje.

Historie našich setkání:

8.8. 2014 – 45 MBA studentů z Texas A&M University navštívilo Tichou kavárnu, setkali se s ředitelkou APPN paní Marií Horákovou, která představila Tichou kavárnu a aktivity organizace. Protože se skupina studentů chtěla zapojit aktivně do pomoci kavárně, bylo s APPN domluveno, že skupina bude rozdělena do 4 menších skupin, které vyrazily do okolí Tiché kavárny, kde se společně za přítomnosti učitelů znakového jazyka a tlumočníků do angličtiny učily český znakový jazyk a zároveň rozdávaly letáky Tiché kavárny. Děkujeme APPN za zorganizování učitelů a tlumočníků ČZJ. Děkujeme také paní E. Mrzílkové z ALDEA. Doufáme, že tato akce přivede Tiché kavárně nové spokojené zákazníky! Závěrem také nutno zmínit, že se studenti rozhodli a udělali finanční sbírku. Společně s naším partnerem IPS jsme se rozhodli celou sbírku věnovat Tiché kavárně a jejím zaměstnancům. Děkujeme studentům z Texasu! Foto: na www.orbipontes.rajce.idnes.cz

19.5. 2014  – 34 MBA studentů a 3 členové Palm Beach Atlantic University se zúčastnili setkání s paní Emílií Mrzílkovou and Renatou Škopkovou, aby se dozvěděli o historii a současném životě lidí SP v ČR. Paní Mrzílková se podělila o své bohaté životní zkušenosti s komunitou neslyšících a také skupinu seznámila se základními znaky z ČZJ. Všichni jsme si pondělní odpoledne užili. Děkujeme moc paní Mrzílkové za její upřímnost a otevřenost. Děkujeme Aldea, vzdělávací agentuře za zajištění prostor na Novotného lávce.

16.5. 2014  – 11 MBA studentů s profesorem z Northwest University navštívilo Tichou kavárnu, aby se dozvědělo více o lidech se sluchovým postižením v ČR, o Tiché kavárně a naučilo se základním znakům ČZJ. Děkujeme APPN za zajištění učitele ZJ pana Tomáše Jelínka. Děkujeme Tomášovi Jelínkovi za milý přístup a přejeme mu, aby se splnil sen a jednou USA navštívil:-)

28.3.2014 – Renata Škopková, Marcel Toporčák (VIDIA-DIAGNOSTIKA manager) a Jan Klusáček (Senior Healthcare Consultant and Associate Manager at Grant Thornton Advisory) se setkali s 15 studenty z Drexel University (Philadelphia).In March 2014 we started a cooperation with International Study Programs s.r.o. Together we organize meetings for MBA students from the USA. Our aim is to give a chance to students to meet Czech people with hearing impairment and give the picture of the „Czech Deaf world“, how the Czech society helps to people with hearing impairment and what we are missing.

History of meetings:

August 8, 2014 – 45 MBA students from Texas A&M University. We visited Ticha Kavarna, met the director Ms Horakova and talked on the services of APPN. Later the group was split into 4 smaller groups. The groups travelled across Prague and learned Czech Sign Language with Czech Sign Language teachers and interpreters. The students also helped to distribute leaflets to commuters in Metro as they offered to „get their hands dirty“ – to help to Ticha kavarna. Thank you to APPN for organizing teachers and interpreters. Thank you also to Ms. Mrzilkova from Aldea. We hope this event will bring to Ticha kavarna new and happy clients! And at the end we would like to mention that the students decided to make a fund-raising among themselves. ORBI PONTES and IPS decided to donate all to Ticha kavarna and its employees. This is a first ORBI PONTES fund-raising when we could support another organisation. It makes us happy! Thank you very much Texas students! Photo: www.orbipontes.rajce.idnes.cz

May 19, 2014  – 34 MBA students and 3 members of Palm Beach Atlantic University. Ms. Emílie Mrzílková and Renata Škopková met the students and talk to them about the history and the presence of people with hearing impairment in the Czech Republic. Ms. Mrzilkova shared her rich life experience in the deaf community and taught students some Czech Signs. We all enjoyed the Monday morning very much. Thank you to Ms. Mrzilkova for her sincerity and oppeness. Thank you to Aldea, vzdělávací agentura for organizing the place at Novotneho Lavka for us.

May 16, 2014  – 11 MBA students and their professor from Northwest University visited Ticha kavarna to get more information on the world of the Deaf in the Czech Republic. Thank you for APPN to organize a Sign Language lesson with Tomas Jelinek. Thank you to Tomas Jelinek and we wish him to get once into the US as he wishes:-)

March 28, 2014 – Renata Škopková, Marcel Toporčák (VIDIA-DIAGNOSTIKA manager) and Jan Klusáček (Senior Healthcare Consultant and Associate Manager at Grant Thornton Advisory) met 15 students from Drexel University (Philadelphia).