Týden komunikace osob se sluchovým postižením se stal stálicí mezi zářijovými festivaly

Posted on 5.11.2021 in Uncategorized by Ladislav Kratochvíl

Ti, kdo jej znají, budou jistě souhlasit s tím, že osvětově vzdělávací festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) se již stal příjemnou tradicí a obdobím intenzivního společenství desítek organizací, které se pravidelně propojují v duchu motta „NENÍ TICHO JAKO TICHO“.
Důkazem toho je návrat festivalu po roční, pandemií vynucené přestávce. V průběhu přípravy festivalu jsme s napětím a současně s trochou obav sledovali, jak partneři osmého ročníku přibývají a s radostí musíme říci, že tento ročník byl vzhledem k počtu konaných akcí srovnatelný s těmi předchozími, dokonce jsme navázali spolupráci i s několika novými organizacemi.
Týdenní proud akcí otevřela odborná konference s názvem Přístupnost, nejen elektronická, která se konala na půdě Senátu PČR pod záštitou paní senátorky Mgr. Miluše Horské. Skupinu přednášejících tvořili zástupci různých odborností a oblastí profesního působení – zástupci IT společností, neziskových organizací, úřadů veřejné správy, akademičtí pracovníci. Odborné příspěvky představily legislativní vymezení přístupnosti webů a mobilních aplikací pro uživatele se specifickými potřebami, přinesly příklady dobré praxe z oblasti tvorby a způsobu prezentace informačních materiálů či audiovizuálního obsahu online prostředí vzhledem ke komunikačním potřebám osob se sluchovým handicapem a nabídly pojetí přístupnosti jako spojující lidské hodnoty.
A jaký byl tento ročník TKOSP v číslech? V průběhu festivalového týdne se uskutečnily více než tři desítky akcí, které se konaly v osmi krajích a devíti městech ČR. Festival získal dvě ministerské a šest krajských záštit, mediálně a finančně jej podpořilo jedenáct společností.
Programovými partnery a pořadateli akcí se také letos staly tradiční organizace poskytující služby lidem se sluchovým, ale i vícečetným postižením, dále např. vysokoškolská centra podpory studentů se specifickými potřebami, divadla, umělecké spolky nebo knihovny.
Všem programovým partnerům velice děkujeme za milou spolupráci, za nadšení a úsilí, které vložili do přípravy a pořádání svých akcí. Jejich zapojení v rámci festivalu si nesmírně vážíme zejména v této době, kdy se každou chvíli mění pravidla pro setkávání lidí a pro poskytovatele sociálních služeb, kulturní či vzdělávací instituce je velmi obtížné plánovat aktivity s delším časovým výhledem.
Srdečně děkujeme také komerčním a mediálním partnerům festivalu: těm stálým za to, že nám i tentokrát zachovali přízeň, a těm novým, kteří k naší veliké radosti tvoří většinu této skupiny podporovatelů, za vstřícnost a velkorysost. Všichni společně významně přispěli k naplnění hlavního poslání tohoto festivalu – informovat širokou veřejnost o prostředcích bezbariérové komunikace mezi lidmi se sluchovým handicapem a plně slyšícími.
Těšíme se na další spolupráci se všemi partnery v devátém ročníku TKOSP, který už má naplánovaný termín konání – 16.-25. 9. 2022.

Comments on 'Týden komunikace osob se sluchovým postižením se stal stálicí mezi zářijovými festivaly' (0)

Comments are closed.