TZ – Realizace projektu „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“

Posted on 10.4.2014 in Press by MJ

 zahlavi

 

TZ

Realizace projektu „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“

V září 2013 byl zahájen projekt občanského sdružení ORBI PONTES „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/36066. Projekt je podpořen ESF a státním rozpočtem v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Projekt je v rozsahu 12 měsíců, probíhá v termínu 1.9.2013 – 31.8.2014. Hlavním cílem projektu je rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti a kompetence jednotlivých členů týmu o. s. ORBI PONTES a získat možnost zřízení samostatných pozic fundraiserů. Pracovní pozice fundraiserů budou zachovány po ukončení projektu.

Cíleným proškolením jednotlivých členů týmu dojde ke zvýšení kompetencí a zkvalitnění poskytovaných služeb. Na základě zkušeností získaných účastí v projektu bude navržen model komplexního vzdělávání jednotlivých členů týmu do dalších let. Bude vytvořen strategický a fundraisingový plán na dobu 3 let a občanské sdružení bude transformovat svou právní formu dle platné legislativy.

Přínosem projektu pro tým ORBI PONTES je zvýšení kvalifikace jednotlivých členů týmu, zřízení pozice a zaškolení fundraiserů, zajištění finančních prostředků vyplývajících z pracovní činnosti fundraiserů, vyšší kvalifikace zlepší výkonnost a motivaci se dále vzdělávat. Očekáváme zvýšení úspěšnosti při podávání projektových žádostí a následný rozvoj organizace.

Přínosem projektu pro cílovou skupinu, na kterou je organizace ORBI PONTES svou činností zaměřena, je zkvalitnění nabízených projektů pro osoby se sluchovým postižením, rozšíření nabídky vzdělávacích a zájmových aktivit, rozšíření nabídky mezinárodních projektů a zlepšení vzájemné osvěty (slyšící vs. lidé se sluchovým postižením).

Děkujeme za podporu našeho projektu.

Michaela Fantová, projektová manažerka

fantova@orbipontes.cz

zapati

Comments on 'TZ – Realizace projektu „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“' (0)

Comments are closed.