Výroční zpráva Společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2013The Annual Corporate Responsibility Report ČSOB 2013

Posted on 25.5.2014 in Press,Uncategorized by MJ

Ve Výroční zprávě Společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2013 naleznete pozvánku na festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením 2014 🙂

Zpráva zde: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/CSR/CSOB_CSR_2013_cz.pdf

Comments on 'Výroční zpráva Společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2013The Annual Corporate Responsibility Report ČSOB 2013' (0)

Comments are closed.