FÓRUM NESLYŠÍCÍCH 2012FORUM OF THE DEAF 2012

Posted on 21.11.2012 in Uncategorized by MJ

Druhý ročník konference Fórum neslyšících se koná 22. listopadu 2012 v Polském institutu, ulice Malé náměstí 1 (vchod z Karlovy ulice číslo 27, 110 00 Praha 1).

Hlavní téma: „Jazyková práva – hledání globální odpovědnosti

Pořádá Neslyšící s nadějí, o. s.
www.neslysicisnadeji.org

Program naleznete ZDE

The 2nd conference Forum of the Deaf is held on November, 22 2012 in Polish Institute, Prague 1, Malé náměstí 1 (entrance from Karlova street no. 27).

Key topic: „Language Rights – Searching for Global Responsability

Organised by Neslyšící s nadějí, o. s. www.neslysicisnadeji.org

Programme please find here ZDE

Comments on 'FÓRUM NESLYŠÍCÍCH 2012FORUM OF THE DEAF 2012' (0)

Napsat komentář