K akcím TKOSP 2021

Posted by Ladislav Kratochvíl

středa, 22.9., 12.00 – 19:00

Přednáška a následná diskuse o Televizním klubu neslyšících

logo TKN Přednáška a následná diskuse s panem Josefem Brožíkem (scenárista a moderátor pořadu České televize „Televizní klub neslyšících“, středoškolský a vysokoškolský pedagog) Na akci můžete dorazit do Magenta Experience Centre – Na Pankráci 1727/86, OC Arkády Pankrác nebo sledovat online na https://youtu.be/FoAfKqCPdbQ.


přístupnost akce: Simultánní přepis mluvené řeči zajišťuje sociální podnik Transkript online, tlumočení do ČZJ zajišťuje spolek ORBI PONTES.

Přednáška je spojena s celodenním programem v Magenta Experience Centre:
od 12:00 do 19:00
• prohlídky MEC s přepisovatelem: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
• 16:00 – 17:00 přednáška – Současné trendy v komunikaci
• 17:00 – 18:30 přednáška Okolnosti vzniku, historie a současnost pořadu Televizní klub neslyšících České televize

o Magenta Experience Centre:
logo Magenta Experience CentreMagenta Experience Center – unikátní, inovativní prostor plný inspirace, zábavy a edukace. Na ploše přes 800 metrů čtverečních nabízí T-Mobile nejen místo na co-working, herní zónu, podcastové studio či představení chytré domácnosti, ale i edukační a konferenční prostory s každodenním programem.

pondělí, 20.9., 17:00

Křest knihy „Jsem jedno ucho“

logo Jsem jedno ucho Místo konání: Praha, Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město (v Karolinu Univerzity Karlovy) Registrace do 31.8.2021 na emailu cezova@snncr.cz

Kompletní program TKOSP 2021

pořadatel akce: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

o pořadateli:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Poskytujeme poradenské a preventivní služby. Podporujeme zajištění informační a komunikační bezbariérovosti. Toho dosahujeme prostřednictvím svých programů a pobočných spolků. Svaz se podílí na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro sluchově postižené občany. Organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a jiné aktivity, sloužící potřebám a zájmům osob se sluchovým postižením. Sdružuje ve svých 55 pobočných spolcích cca 4 000 členů s různým sluchovým postižením. Je zakladatelem 5 obecně prospěšných společností, které jsou též poskytovateli registrovaných sociálních služeb. Je poskytovatelem tlumočnické služby, které realizuje celorepublikovou tlumočnickou službu neslyšícím. Podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republiky.

přímý odkaz sem

Křest knihy Jsem jedno ucho 2021


středa, 22.9., 14:00 – 14:45; 15:30 – 16:00

Přednášky České unie neslyšících

logo České unie neslyšících Místo konání: sídlo ČUN, Dlouhá 37, Praha 1
program:
přednášející: Martina Kronusová – O tlumočnické službě: 14:00 – 14:45
přednášející: Ilona Chromová – O Centru zprostředkování simultánního přepisu: 15:30 – 16:00

Kompletní program TKOSP 2021

pořadatel akce: Česká unie neslyšících, z. ú. – pobočka Praha

o pořadateli:
V prostorách pražské pobočky ČUN najdete sociální služby CSS ČUN Praha SAS, Tlumočnickou službu ČUN, Centrum zprostředkování simultánního přepisu, Redakci časopisu UNIE, Ateliér, prostory pro realizaci kurzů znakového jazyka a další. Pobočka zajišťuje i prostory pro klubové aktivity Českomoravské unie neslyšících z. s., oblastní pobočný spolek Praha, který v prostorách realizuje svoje klubové aktivity.

přímý odkaz sem


pondělí, 20. 9. 2021 – 17.00-18.30 hodin

Okolnosti vzniku, historie a současnost pořadu Televizní klub neslyšících České televize

logo Česklé unie neslyšících logo ORBI PONTES Místo konání: sídlo ČUN, Dlouhá 37, Praha 1
program: přednáška
následná diskuse: Josef Brožík (scenárista a moderátor pořadu České televize „Televizní klub neslyšících“, středoškolský a vysokoškolský pedagog)
přístupnost: Simultánní přepis mluvené řeči zajišťuje sociální podnik Transkript online, tlumočení do ČZJ zajišťuje spolek ORBI PONTES.

Kompletní program TKOSP 2021

pořadatelé akce: Česká unie neslyšících, z. ú. – pobočka Praha , ORBI PONTES

o pořadateli:
V prostorách pražské pobočky ČUN najdete sociální služby CSS ČUN Praha SAS, Tlumočnickou službu ČUN, Centrum zprostředkování simultánního přepisu, Redakci časopisu UNIE, Ateliér, prostory pro realizaci kurzů znakového jazyka a další.

Pobočka zajišťuje i prostory pro klubové aktivity Českomoravské unie neslyšících z. s., oblastní pobočný spolek Praha, který v prostorách realizuje svoje klubové aktivity.

přímý odkaz sem


neděle, 19. 9. 2021 – 10.00 hodin

Komentovaná vycházka s Open House Praha

Architektura pro všechnyStaňte se na jedno dopoledne turistou ve vlastním městě a připojte se k procházce, která vás povede kolem nejslavnějších pražských památek – od kostela sv. Mikuláše na Malé straně přes Karlův most až ke kostelu sv. Mikuláše na Starém Městě.

Po cestě se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o architektuře a umělecké výzdobě těchto budov a staveb, ale i významných historických událostí s nimi spojených. Nechte se přenést až do dávných středověkých dob!

Simultánní přepis mluvené řeči zajišťuje sociální podnik Transkript online,
tlumočení ČZJ zajišťuje spolek ORBI PONTES.

O pořadateli:
Nezisková organizace Open House Praha, z. ú. pořádá stejnojmenný festival otevřených budov a věnuje se také celoročním aktivitám pro širokou veřejnost včetně programů pro děti a osoby se zdravotním postižením. Architektura je součástí našeho každodenního života a Open House Praha vás zve k jejímu objevování! Více na www.openhousepraha.cz.

přímý odkaz sem


 

Partneři
TKOSP 2021

 
Československá obchodní banka T-Mobile - pomáháme Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Oborová zdravotní pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna

logo Innogy

 

Městská část Praha 2

 

Doslovný přepis v reálném čase on-line