Mezinárodní den hlasuWorld Voice Day

Posted on 15.4.2013 in Press,Uncategorized by MJ

16.4. slavíme Mezinárodní den hlasu. Chceme, aby i hlas osob sluchově postižených byl slyšet a proto pořádáme Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), jehož druhý ročník se uskuteční od 21. do 29.9. 2013.
World Voice Day April 16 is a worldwide annual event devoted to the celebration of the phenomenon of voice. We would like that the Voice of people with hearing impairment is heard too and that´s why we organize Impaired Hearing Awareness Week (IHAW) from September 21 to September 29, 2013.


TKOSP má stejně jako v loňském roce tři základní poslání. Chceme, aby kulturní a vzdělávací pořady připravené programovými partnery

1) šířily osvětu široké veřejnosti, aby se informace o světě sluchově postižených osob, jejich komunikačních prostředcích a problematice sluchového postižení více hovořilo a svět ticha byl zviditelněn komplexně, skrze jednu velkou celostátní vlnu,

2) podporovaly hrdost osob se sluchovým postižením, seznámily je s novými službami, nabídly nové možnosti vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití,

3) zviditelnily práci a úsilí všech organizací, institucí, škol a univerzit, které celoročně pracují na zlepšení podmínek osob se sluchovým postižením, pomáhají jim v každodenním životě a zároveň šíří osvětu.

Podmínky pro zapojení se do TKOSP jsou stejné jako minulý rok.

Rozhodnete-li se projektu zúčastnit, pak nám prosím:

1. Pošlete údaje o naplánované akci (název akce, datum, čas a místo konání), logo a odkaz na vaše webové stránky.

2. K připravené akci, prosím, přidejte dovětek, že akce podporuje Týden komunikace osob se sluchovým postižením konající se 21. – 29.9.2013.

3. Uveřejněte logo TKOSP na Vašich webových stránkách s odkazem na webové stránky ORBI PONTES (www.orbipontes.cz), kde bude pravidelně aktualizován celorepublikový program.

4. My Vás zařadíme mezi partnery projektu a uveřejní Vámi pořádanou akci v celorepublikovém programu na www.orbipontes.cz a facebooku.

5. O programu a celém projektu budeme průběžně informovat širokou veřejnost na webových stránkách, facebooku, elektronickými pozvánkami a za pomoci medií (televize, rádio, tisk).

6. Účast na TKOSP, jakákoli reklama a podpora je založena na dobrovolné spolupráci. Pro všechny programové partnery je účast zdarma.

Záštitu nad TKOSP 2013 převzali:

Daniela Filipiová, senátorka

MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu

Miroslav Novák za Moravskoslezský kraj

Mgr. Petr Tulpa za Liberecký kraj

Mgr. Jiří Zimola za Jihočeský kraj

MUDr. Jiří Běhounek za kraj Vysočina

Ing. Pavel Šotola za Pardubický kraj

Mgr. Ivan Kabický za hl. m. Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. –ministr zdravotnictví ČR

JUDr. Michal Hašek za Jihomoravský kraj

RSDr. Stanislav Rybák za kraj Ústí nad Labem

Podpořte s námi výše zmíněné cíle a vize o více informované, tolerantnější a empatičtější široké veřejnosti České republiky!

Informace o prvním ročníku naleznete ve Zpravodaji TKOSP 2012 na www.orbiopontes.cz

Comments on 'Mezinárodní den hlasuWorld Voice Day' (0)

Comments are closed.