Převzetí záštityAuspices for Impaired Hearing Awareness Week 2013

Posted on 14.4.2013 in TKOSP,TKOSP 2013,Uncategorized by MJ

Záštitu nad druhým ročníkem Týdne komunikace osob se sluchovým postižením převzali:

paní senátorka Daniela Filipiová

MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu

The second Impaired Hearing Awareness Week will be held under the auspices of

Ms Daniela Filipiová, the senator,

MUDr. Milan Cabrnoch, the deputy of the European Parliament

Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje

Mgr. Petr Tulpa za Liberecký kraj

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Mgr. Ivan Kabický za hl. m. Praha

Ing. Pavel Šotola za Pardubický kraj

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Michal Hašek za Jihomoravský kraj

RSDr. Stanislav Rybák za kraj Ústí nad Labem

Děkujeme!

         

Miroslav Novák for Moravian-Silesian Region

Mgr. Petr Tulpa for Liberec Region

Mgr. Jiří Zimola, the governor for South Bohemia Region

MUDr. Jiří Běhounek, the governor for Vysočina Region

Mgr. Ivan Kabický for the capital of Prague

Ing. Pavel Šotola for the Pardubice Region

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – Minister of Health of the Czech Republic

Ministry of Education, Youth and Sports

Ministry of Labour and Social Affairs

JUDr. Michal Hašek for South Moravian Region

RSDr. Stanislav Rybák for the Ústí nad Labem Region

Thank you!

       

Comments on 'Převzetí záštityAuspices for Impaired Hearing Awareness Week 2013' (0)

Comments are closed.