PŘIDEJTE SE K NÁM!LET’S COME TOGETHER!

Posted on 16.8.2012 in TKOSP,TKOSP 2012,Uncategorized by MJ

TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM (TKOSP)

se koná  22. – 30.9.2012

JAK SE STÁT SOUČÁSTÍ TKOSP?

httpv://youtu.be/4BXxWxhvI78

  1. Naplánujte akci nebo využijte již akci plánovanou a přidejte k ní dovětek, že akce podporuje Týden komunikace osob se sluchovým postižením (22. – 30.9.2012).
  2. Pošlete nám údaje o akci (název akce, datum, čas a místo konání),  logo nebo odkaz na vaše webové stránky.
  3. My Vás zařadíme mezi partnery projektu a zveřejníme Vaší akci v našem celorepublikovém programu na www.orbipontes.cz a facebooku.
  4. O programu a celé akci budeme během září informovat širokou veřejnost skrz media (TV, Radio, články a rozhovory).

COMMUNICATION WEEK of PEOPLE with HEARING DISABILITIES (CwoPwHD)

 is held

  Sept. 22 – 30, 2012

 HOW to GET INVOLVED in CWoPwHD?

    Organize an event or take an advantage of already planned event and add a postsript referring to CWoPwHD (Sept. 22. – 30.9, 2012)

    Provide us with information about your event (name of the event, date, time and venue), logo or link to your website.

 
Je zcela na vás jakou akci pořádáte, podmínka je jen jedna: Akce musí podporovat a týkat se komunity neslyšících a sluchově postižených osob.

Program, který vám nabídne, informace KDE a CO se děje v  ČR v rámci TKOSP a oslav Mezinárodního dne neslyšících bude zveřejněn do konce srpna.

MÁTE ZÁJEM BÝT SOUČÁSTÍ TKOSP?

KONTAKTUJTE NÁS PRÁVĚ TEĎ ! Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy.

————————————————

Účast na TKOSP je zdarma.

 YOUR BENEFITS

Your name will be put on a list of partners of the project and your event will be published in our national event program on www.orbipontes.cz and Facebook.  

   The event with it´s program will be communicated to the broad public through media (TV, radio, articles and interviews).

It doesn‘t matter what event you organize the only condition is: The event must support (and be related to) the community of people with hearing disabilities. Detailed schedule of CWoPwHD and IDoPwHD will be available by end of August.

 ARE YOU INTERESTED IN BEING A PART OF CWoPwHD?

 DON´T HESITATE TO CONTACT US RIGHT NOW!  We will be happy to answer you any question.

 —————————————————————————————————————————————

 Entrance to the event is for free!

 

Comments on 'PŘIDEJTE SE K NÁM!LET’S COME TOGETHER!' (0)

Napsat komentář