ZAČAL TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Week of Communication of the Deaf and Hard of Hearing has begun

Posted on 24.9.2012 in TKOSP,TKOSP 2012,Uncategorized by MJ

Tisková zpráva – ke stažení TZ_TKOSP_24.9.2012

   
O lidech s postižením sluchu a jejich problémech toho většinová společnost mnoho neví. K odstraňování bariér, kterým musí čelit, by měl přispět ve dnech 22. až 30. září Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP). Za účasti předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniely Filipiové, která spolu s hlavním městem Praha nad TKOSP převzala záštitu, jej na dnešní tiskové konferenci v Senátu představily organizátorky z pořádajícího občanského sdružení ORBI PONTES.

Week of Communication of the Deaf and Hard of Hearing has begun. Official opening of the Week took place in the Senate House of the Parliament of the Czech Republic on Monday 24th of September with the participation of Daniela Filipová, Senator of the Senate of the Parliament of the Czech Republic and President of Commitee on Health and Social Policy, Radka Nováková from the Faculty of Arts of Charles University in Prague (CUFA), Jaroslav Winter, chief editor of Helpnet.cz gateway and Renata Škopková, director of ORBI PONTES.


Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů upozorní na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. Rozmanité akce proběhnou v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a dalších městech. Zájemci si mohou zabubnovat, zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se o historii neslyšících, je možné navštívit otevřené hodiny českého znakového jazyka nebo zajít na přednášku o historii znakového jazyka a dozvědět se o různých komunikačních systémech, je možné si zacvičit, některé školy mají den otevřených dveří, navštívit lze speciální byt, kde žijí děti od 6 do 10 let, kterým nahrazuje standardní internát. Přehled všech akcí se nachází na stránkách ORBI PONTES (www.orbipontes.cz).

Týden komunikace osob se sluchovým postižením probíhá od 22. do 30. 9., tedy v období, kdy se celosvětově slaví Mezinárodní den neslyšících, letos je to konkrétně 23. září.
„Cílem projektu je zvýšit u slyšící většiny obecné povědomí o existenci neslyšící menšiny, její kultury, o tom, že lidé se sluchovým postižením netvoří jednolitou skupinu, že do ní patří se svými specifickými problémy zrovna tak lidé ohluchlí a nedoslýchaví,“ říká ředitelka o.s. ORBI PONTES Renata Škopková.
Sluchové postižení není viditelné, a proto může být pro mnohé překvapivé, že až půl milionu lidí
v České republice má problémy se sluchem. Hodně lidi s těžkým sluchovým postižením jejich komunikační bariéra vylučuje ze vzdělávacích, kulturních či společenských aktivit. Pokud někam musí jít, například na úřad, k lékaři, k soudu, bez komunikační podpory se dorozumívají velmi obtížně. Přitom způsoby jejich komunikace jsou různé, závisí na druhu a stupni postižení sluchu i dalších faktorech, jako je doba vzniku hluchoty, vliv školy, vliv rodiny či osobnostní předpoklady. Podle zákona č. 155/1998 Sb, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob mají právo zvolit z 10 v zákoně uvedených systémů takový, který jim nejlépe vyhovuje. Nejčastěji používané komunikační systémy jsou český znakový jazyk, znakovaná čeština a simultánní přepis mluvené řeči.
Uživatelé znakového jazyka mohou využít služeb tlumočníků do znakového jazyka. Objednat je lze například u Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (www.asnep.cz/tlumoceni). Pokud jim stačí tlumočení na dálku, nepřetržitou službu on-line tlumočení do znakového jazyka přes internet zajišťuje APPN – Agentura pro neslyšící (http://www.appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online).
Užitečnou je rovněž služba O2 Hovory pro neslyšící, která umožňuje neslyšícím osobám domluvit se se slyšícími prostřednictvím operátorek.
Zejména pro ohluchlé a těžce nedoslýchavé lidi je vhodný simultánní přepis mluvené řeči, který pro celé území ČR zajišťuje Česká unie neslyšících (www.eprepis.cz). Zavedla ji díky podpoře Nadace Vodafone a zvláště ji oceňují neslyšící účastníci soudních jednání, kteří nepoužívají znakový jazyk a dříve byli odkázáni pouze na nespolehlivé odezírání.
Česká unie neslyšících je schopna zajišťovat simultánní přepis i na dálku přes internet, a to díky spolupráci s ČVUT. Tuto možnost hodlá jako první využít Poštovní spořitelna a nabídnout ji klientům se sluchovým postižením postupně ve všech ERA finančních centrech. Koncem září skončí tříměsíční pilotní projekt Era eScribe, který sloužil k ověření této služby. Pro tento účel založili pracovníci ČVUT a ČUN společnost Transkript online s.r.o., která bude nabízet online simultánní přepis i dalším komerčním partnerům.

Comments on 'ZAČAL TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Week of Communication of the Deaf and Hard of Hearing has begun' (0)

Napsat komentář