Be Active, Be Inclusive – Guimaraes 2013Be Active, Be Inclusive – Guimaraes 2013

Posted on 1.4.2013 in spoluprace,Uncategorized by madmin

Orbi pontes je partnerem nového projektu v programu Mládež v akci. Výměna mládeže nazvaná „Be Active, Be Inclusive“ se uskuteční v portugalském městě Guimaraes, evropském městě sportu 2013 od 22. do 29. dubna. Projekt, organizovaný neziskovou organizací Desincoop, má pomocí sportovních aktivit podpořit propojování, komunikaci a vztahy mezi mladými Evropany. 35 účastníků mezi 18 – 25 lety bude z Portugalska, České republiky, Estonska, Itálie, Rumunska, Polska a Turecka.
Z Česka nás  jede 5 a těšíme se na opětovná shledání, nová přátelsví i nové zkušenosti.

Orbi Pontes is a partner of a new Youth in Action project. A Youth Exchange called „Be Active, Be Inclusive“ will take place in Portuguese Guimaraes European City of Sport 2013 in 22-29 April. The project, organised by NGO Desincoop, promotes inclusion, communication and relations among young European citizens through sports. 35 participants between 18 – 25 years will come from Portugal, Czech Republic, Estonia, Italy, Romania, Poland and Turkey.

We are 5 participants coming from the Czech Republic and we are looking forward to meeting old friends, making new friends and also getting new experience.

Comments on 'Be Active, Be Inclusive – Guimaraes 2013Be Active, Be Inclusive – Guimaraes 2013' (0)

Comments are closed.