OPPA

Posted by madmin

3 loga_velikost_50

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU; INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Podpořeno ESF a státním rozpočtem v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita

Reg. číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36066

Název projektu: Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES

Doba trvání projektu: 1.9.2013 – 31.8.2014

Projektový manažer: Ing. Michaela Fantová

Finanční manažer: Tomáš Čech

Fundraiser : Monika Jindrová

Fundraiser: Bc. Renata Škopková

3 loga_velikost_50

Project: Qualification Improvement of ORBI PONTES team

Project number: CZ.2.17/2.1.00/36066

Aim of project: improvement of different skills and authorities of individual ORBBI PONTES team members and setting up a position of fundraisers.

Project manager: Ing. Michaela Fantová

Financial manager: Tomáš Čech

Fundraiser : Monika Jindrová

Fundraiser: Bc. Renata Škopková

Project results:

1) Complete  education plan of NNO staff.

2) Strategy and fundraising plan.

Press realese on the project may be found on: http://orbipontes.cz/tz-realizace-projektu-zvysovani-kvalifikace-tymu-o-s-orbi-pontes-5349/

Klíčové aktivity (KA) projektu:

1) Další vzdělávání týmu ORBI PONTES

2) Fundraising

3) Administrativní pozice projektu

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti a kompetence jednotlivých členů týmu o. s. ORBI PONTES a získat možnost zřízení samostatných pozic fundraiserů.

Dílčí cíle projektu:

1) Proškolení členů týmu (KA1).

2) Zvýšení finanční kapacity a zajištění finanční stability organizace prostřednictvím proškolení a koučování fundraiserů po celou dobu realizace projektu (KA2).

Výstupy projektu:

1) Komplexní vzdělávací plán pracovníků organizace.

2) Strategický a fundraisingový plán.

Tiskovou zprávu o realizaci projektu naleznete zde: http://orbipontes.cz/tz-realizace-projektu-zvysovani-kvalifikace-tymu-o-s-orbi-pontes-5349/