TKOSP 2022

Posted on 7.9.2022 in TKOSP by Ladislav Kratochvíl

ORBI PONTES pravidelně pořádá festival „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“ (TKOSP). První ročník proběhl v roce 2012 v 6 krajských městech, do projektu se zapojilo na 40 partnerů. V roce 2019 již tento festival nabídl lidem se sluchovým handicapem, ale i široké veřejnosti 44 akcí v 7 krajích ČR. Pestrý program připravila divadla, muzea, neziskové organizace, školy zaměřené na výuku dětí se sluchovým postižením a mnoho dalších.

Letos již aktivně připravujeme další ročník, který se bude konat v od 23. 9. do 30. 9. 2022. Celý tento festival bude již tradičně zahájen konferencí, která se uskuteční v Magenta Experience Center společnosti T-Mobile, OC Arkády Pankrác, Praha 4, 23. 9. 2022, 12:00–15:00 hodin. Konference má název „DOSTUPNOST NÁSTROJŮ EFEKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ PODPORY NA JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“.

Detaily konference:

Konferenčními jazyky jsou čeština a český znakový jazyk, v průběhu konference bude zajištěno simultánní tlumočení mezi mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem a simultánní přepis mluvené řeči. Akce bude živě streamována.

Tlumočí Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. a Bc. Monika Boháčková, přepisují Simona Sedmihorská a Martin Čížek.

Moderují Markéta Outratová a Josef Sekáč.

Záštitu nad konferencí převzal prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Pozvánka na konferenci

Akce TKOSP 2022

23. – 25. 9. Slyšíme se? (setkání rodin dětí se smyslovým postižením)
26. 9.
Výstava obrazů Kruhy na vodě

27. 9. 10:00-11:30 Podskalská celnice a Muzeum vorařství (přepis)
27. 9. 12:00-13:30 Podskalská celnice a Muzeum vorařství (tlumočení do ČZJ)
27. 9. 19:00
Divadelní představení Hamlet (titulky)
29. 9. Stimulace řečového rozvoje dětí předškolního věku
30. 9. 19:00 Divadelní představení Romeo a Julie (titulky)

Comments on 'TKOSP 2022' (0)

Comments are closed.