Telefonní linky zdravotnických zařízení bez komunikačních bariér

Posted by Ladislav Kratochvíl

Tato projektová realizace navazuje na činnost spolku v oblasti zpřístupňování telefonních linek zdravotnických zařízení pomocí služby simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase hovoru probíhající v r. 2021 v Praze a Středočeském kraji.
Cílem projektu v r. 2022 je rozšířit portfolio zdravotnických pracovišť s touto službou portálu e-kos.cz v rámci celé ČR.
S nabídkou služby budou oslovovány nemocnice, polikliniky, ordinace praktických lékařů, foniatrické, logopedické a audiologické ambulance.
Portál informuje o online službách komunikační podpory a o aktivitách v oblasti odstraňování komunikačních bariér pro osoby se sluchovým handicapem.
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.