Pozvánka na konferenci k zahájení TKOSP 2022

Posted by Ladislav Kratochvíl

 

Pozvánka v českém znakovém jazyce

Spolek ORBI PONTES srdečně zve na odbornou konferenci s názvem

„DOSTUPNOST NÁSTROJŮ EFEKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ PODPORY
NA JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“

Termín konání: 23. 9. 2022, 12:00-15:00 hodin
Místo konání: Magenta Experience Center společnosti T-Mobile, OC Arkády Pankrác, Praha 4

Program konference

12:00-12:05 přivítání, úvodní slovo moderátorů
12:05-12:30 PhDr. Radka Horáková, Ph.D., PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, PedF MU): Využití bezdrátové technologie u dětí a žáků se sluchovým postižením
12:30-12:55 Mgr. Leona Pejcharová, Mgr. Marína Štibrányiová (SUKI – Spolek uživatelů kochleárního implantátu): Dítě se sluchovým postižením na běžné ZŠ
12:55-13:15 PhDr. Renata Votavová (Národní pedagogický institut ČR): Výběr z metodické podpory NPI ČR učitelům žáků se sluchovým postižením
13:15-13:30 Mgr. Alex Ondráčků (SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené): Český znakový jazyk aneb Hrajeme si se znaky

13:30-13:45 přestávka

13:45-14:05 Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. (Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, MU): Několik poznámek k současné výuce angličtiny pro neslyšící a nedoslýchavé v ČR
14:05-14:20 Bc. et Bc. Jan Fikejs (Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, MU): Dictio – vícejazyčný slovník (nejen) znakových jazyků
14:20-14:35 Mgr. et Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D., Petr Hladík (Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, MU): Hybridní kniha jako univerzální publikační formát
14:35-14:50 Bc. Tomáš Portych (Česká unie neslyšících, z.ú.): Dostupnost přepisu a tlumočení pro neslyšící na vysokých školách
14:50-15:00 závěrečné slovo moderátorů.

Detaily konference:

Konferenčními jazyky jsou čeština a český znakový jazyk, v průběhu konference bude zajištěno simultánní tlumočení mezi mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem a simultánní přepis mluvené řeči. Akce bude živě streamována.

Tlumočí Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. a Bc. Monika Boháčková, přepisují Simona Sedmihorská a Martin Čížek.

Moderují Markéta Outratová a Josef Sekáč.

Záštitu nad konferencí převzal prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Pozvánka v Českém znakovém jazyce

 

Tato konference bude zároveň poprvé přenášena v přímém přenosu. Přenos bude  a opatřen simultánním přepisem a simultánním tlumočením do znakového jazyka, bude na https://www.youtube.com/watch?v=4xL-dKzZUiQ