Vzdělávání

Posted by madmin

VZDĚLÁVÁNÍ je prostředek k boření bariér ve společnosti. VZDĚLANÁ SPOLEČNOST je otevřená, empatická, respektuje rozdíly a nejen to, ona rozdíly umí ocenit a vidí v nich příležitosti.

DĚTI

DOSPĚLÍEDUCATION is a tool for destroying barriers in a society. Educated society is open, sensible, respects differences and knows how to appreciate them.

KIDS

ADULTS