Bezdrátová komunikace

Posted on 20.9.2015 in Uncategorized by MJ

Konference Bezdrátová komunikace se uskuteční v rámci 4. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, a to ve čtvrtek 24.9.2015 v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze, registrace od 12.30 hod.

Představte si, že byste najednou přestali slyšet. Neslyšíte své přátele, neslyšíte své děti, neslyšíte zvonění telefonu, nerozumíte, co Vám říkají u lékaře. Dovedete si představit, jak moc by se v tu chvíli změnil Váš život? Odborníci s mnohaletými osobními zkušenostmi Vás seznámí s rozdíly mezi sluchovými postiženími, pravidly komunikace, představí Vám technologie usnadňující komunikaci jak v zaměstnání, tak v běžném životě.

Registrace: jindrova@orbipontes.cz

Tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis zajištěn. Vstup zdarma. Cílovou skupinou konference jsou úředníci, zdravotníci, sociální pracovníci.

Vybíráme z programu: Slavnostní zahájení, Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy

(Ne)slyšící mezi námi, Mgr. Petr Vysuček, prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Simultánní přepis v praxi, Ing. Martin Novák, prezident České unie neslyšících

Respekt v komunikaci při návštěvě úřadu, Mgr. Martina Macurová, lektorka a konzultantka v oblasti strategického plánování a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, CpKP Střední Čechy

Komunikační prostředky hluchoslepých lidí, Ota Pačesová, tajemnice Klubu přátel červenobílé hole

On-line služby, využití technologií, Ing. Zdeněk Bumbálek, Transkript online s.r.o.

Jak objednat tlumočnické služby a simultánní přepis aneb znáte Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící?, Monika Jindrová, výkonná ředitelka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Problematika kochleárních implantátů, Doc. RNDr. Jarmila Radová, SUKI, NF Prolomené ticho

SNN v ČR, z.s. – Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé, kompenzační pomůcky a jejich půjčovny, Mgr. Šárka Prokopiusová, prezidentka SNN ČR

Comments on 'Bezdrátová komunikace' (0)

Comments are closed.