#MytyoNezisku č. 4 „Nikdo nekontroluje, co neziskovky dělají a za co utrácí peníze!“ – Co my na to?

Posted on 11.11.2019 in Uncategorized by Ladislav Kratochvíl

Neziskovka by měla mít různé zdroje financí. Jde o zajištění pestrosti a stability financování a nezávislosti na jediném zdroji. Některé organizace získávají firemní dary, jiné oslovují individuální dárce – občany, řada z nich píše žádosti o granty na konkrétní projekty a pouze některé mají možnost žádat o dotace na poskytované služby z veřejných zdrojů – obcí, krajů, ministerstev. Žádný z těchto zdrojů není vodovodním potrubím na peníze.

Nikdo „nerozdává“ peníze jen tak. Neziskovka musí předložit detailně popsaný projektový záměr s cíli a rozpočtem přesně určujícím, na co budou prostředky vynaloženy.

Součástí procesu posouzení grantových i dotačních žádostí je zhodnocení, zda jsou plánované výdaje adekvátní vzhledem k očekávaným výstupům a jejich rozsahu. Není-li tomu tak, neziskovka zpravidla žádné peníze nezíská. Organizace jsou tak vedeny k profesionalitě a efektivitě.

Po ukončení projektu neziskovky detailně v závěrečných zprávách popisují, jak projekt probíhal, včetně čerpání rozpočtu.

Kontrola ze strany dárců probíhá, často velmi detailně! A je-li vyúčtování v nepořádku, neziskovka si zkazí dobrou pověst a její šance na získání peněz od téhož dárce při další příležitosti zásadně klesají.

Kontroly neprovádí jen dárce, ale také správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřad.

Dobrým zdrojem informací o činnosti neziskovky je její výroční zpráva. Některé organizace (záleží na právní formě) mají zákonnou povinnost ji zveřejňovat ve Sbírce listin v rejstříku (www.justice.cz), jiné tak činí dobrovolně na svých webových stránkách. Transparentní neziskovky ve výroční zprávě informují také o svých nákladech a výnosech a jejich rozložení dle jednotlivých vykonávaných činností.

Comments on '#MytyoNezisku č. 4 „Nikdo nekontroluje, co neziskovky dělají a za co utrácí peníze!“ – Co my na to?' (0)

Comments are closed.