Odborná konference (25.9.2014) – záznamConference (25.9.2014)

Posted on 18.12.2014 in Uncategorized by madmin

25.9.2014 proběhla odborná konference na téma Komunikační prostředky osob se sluchovým postižením v praxi. Široké veřejnosti ale také zdravotníkům, státním úředníkům, studentům speciální pedagogiky a sociálním pracovníkům 12 odborníků přiblížilo svět neslyšících, ale také způsoby, jak se vzájemně slyšící a neslyšící mohou dorozumět, na jaká pravidla by se při společných setkáních nemělo zapomínat, v jakých oblastech lze aktivně neslyšícím pomoci. Celý záznam z konference naleznete ZDE. Sestřih z konference můžete shlédnout ZDE.We bring the recording from the professional conference on the topic of communication devices for people with hearing disabilities in practice held in Prague on September 25, 2014. 12 experts approached the world of the deaf to public but also health professionals, government officials, students of the special education, and social workers. There were presented also the ways in which each hearing and deaf can communicate on what rules should not be in joint meetings forgotten, in what areas can be actively deaf aid. The entire record of the conference can be found HERE. Montage of the conference can be seen HERE.

Comments on 'Odborná konference (25.9.2014) – záznamConference (25.9.2014)' (0)

Comments are closed.