Sport

Posted by madmin

Po celý rok podporujeme setkávání osob slyšících a osob se sluchovým postižením na sportovních akcích. Více o akcích zde:

BEACH VOLEJBAL

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, JOGA

We organize sport events where hearing people and people with hearing impairment can meet.

BEACH VOLLEYBALL

HEALTH EXERCISES, YOGA