Stimulace řečového rozvoje dětí předškolního věku

Posted on 9.9.2022 in Uncategorized by Ladislav Kratochvíl

Besedu s tímto názvem pořádá Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené a vady řeči ve Valašském Meziříčí, detašované pracoviště Zlín, ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Akce je určena zejména rodičům klientů pořádajících organizací, ale zván je každý, koho téma zaujalo. Beseda se uskuteční 29. 9. 2022 od čtrnácti hodin, v prostorách SPC Zlín – Gahurova 5265, 76001 Zlín. Tato akce je rovněž součástí programu festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

TKOSP 2022

Comments on 'Stimulace řečového rozvoje dětí předškolního věku' (0)

Comments are closed.