Svět neslyšících přibližují kurzy pražské neziskovky ORBI PONTES – Pražský patriotORBI PONTES in Patriot

Posted on 7.2.2014 in Press by MJ

Svět neslyšících přibližují kurzy pražské neziskovky ORBI PONTES

7. února 2014 16:18 | Kategorie: Občanská sdružení

V České republice je zhruba 0,5 milionu lidí se sluchovým postižením. Sluchové postižení je velmi rozmanité a na první pohled je neviditelné. O sluchově postižených panuje mezi lidmi řada předsudků a mýtů. Nezisková organizace ORBI PONTES se od září loňského roku snaží slyšícím svět neslyšících přiblížit na kurzech, které navštěvují zaměstnanci státní správy, sociální pracovníci, zdravotníci a studenti.

Svět neslyšících přibližují kurzy pražské neziskovky ORBI PONTES

O kurzy je velký zájem. Foto: archiv We are sorry. This article from Patriot.cz is available only in Czech.

Kurzy probíhají v Praze, v Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji a jsou podpořeny nadačním fondem Kousek po kousku. „Na kurzech se lidé dozvědí základní informace o typech sluchových postižení a rozdílných komunikačních potřebách. Seznámí se s kompenzačními pomůckami a mohou společně s námi aktivně bořit mýty, předsudky a chyby v komunikaci s lidmi se sluchovým postižením. Na kurzech se otevírají dokonce i taková témata jako diskriminační praktiky s ohledem na přístupnost informací,“ vysvětluje Monika Jindrová jedna ze zakladatelek ORBI PONTES.

Věděli jste například, že sluchově postižení se dělí na neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, uživatele kochleárních implantátů? Nebo že komunikačním prostředkem pro tyto lidi není pouze znakový jazyk, ale i odezírání a přepis mluveného slova? Pokud jste si odpověděli alespoň v jednom případě ne, určitě vás tyto kurzy budou zajímat. Zúčastnit se jich může každý a kromě nových poznatků si účastník kurzu odnese i větší respekt a toleranci k osobám, které trpí nějakým hendikepem.

Týden osob se sluchovým postižením

Nezisková organizace ORBI PONTES pomáhá lidem se sluchovým postižením již druhým rokem a snaží se propojit dva zdánlivě rozdílné světy – svět slyšících a svět neslyšících. ORBI PONTES pořádá každoročně Týden osob se sluchovým postižením. V rámci tohoto jedinečného týdne jsou pořádány kulturní, vzdělávací a sportovní akce, kde se setkávají slyšící společně s neslyšícími.

„Uvědomujeme si, že za jeden týden se postoj lidí k osobám se sluchovým postižením nezmění a že ve společnosti panuje stále mnoho předsudků. Naplno si uvědomujeme potřebu pravidelné osvěty a kde nejlépe začít, než tam, kde neslyšící často mohou narážet na bariéry,“ dodává Renata Škopková, druhá zakladatelka ORBI PONTES.

O kurzy je velký zájem. Od září 2013 do konce ledna bylo proškoleno přes 200 lidí a další budou proškoleni v průběhu letošního roku. Odhaduje se, že ke konci roku 2014 bude počet proškolených osob minimálně dvojnásobný.

Autor: Renata Rákosová

Vloženo z webu <http://www.prazskypatriot.cz/svet-neslysicich-priblizuji-kurzy-prazske-neziskovky/>

Comments on 'Svět neslyšících přibližují kurzy pražské neziskovky ORBI PONTES – Pražský patriotORBI PONTES in Patriot' (0)

Comments are closed.