Záštita ministra zdravotnictví

Posted on 8.9.2016 in Uncategorized by MJ

Záštitu nad festivalem Týden komunikace osob se sluchovým postižením převzal ministr zdravotnictví MUDr. Sv. Němeček. Děkujeme

Comments on 'Záštita ministra zdravotnictví' (0)

Comments are closed.