Archivy

Odborná konference TKOSP 2023

Spolek ORBI PONTES srdečně zve na odbornou konferenci KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUPNOST PROGRAMŮ KULTURNÍCH INSTITUCÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KULTURNÍ TVORBY LIDEM SE SLUCHOVÝM HANDICAPEM Termín konání: 22. 9. 2023, 11:00-16:00 hodin Konference je určena zejména pracovníkům kulturních organizací a uměleckých spolků, účastníci zde získají bohatou a cennou inspiraci pro pořádání akcí a vytváření produktů bez komunikačních bariér pro […]

číst dál

Komentovaná prohlídka Podskalské celnice a Muzea vorařství se simultánním přepisem výkladu

Spolek Orbi Pontes zve v rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením 27.9. 2022 na Komentovanou prohlídku se simultánním přepisem výkladu průvodce Zájemcům zapůjčí tablety, na kterých bude možné přepis sledovat.

číst dál

Komentovaná prohlídka Podskalské celnice a Muzea vorařství s tlumočením do ČZJ

Spolek Orbi Pontes zve v rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením 27.9. 2022 na prohlídku muzea vorařství se simultánním tlumočením výkladu průvodce do ČZJ.

číst dál

Stimulace řečového rozvoje dětí předškolního věku

Besedu s tímto názvem pořádá Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené a vady řeči ve Valašském Meziříčí, detašované pracoviště Zlín, ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Akce je určena zejména rodičům klientů pořádajících organizací, ale zván je každý, koho téma zaujalo. Beseda se uskuteční 29. 9. 2022 od čtrnácti hodin, v prostorách […]

číst dál

TKOSP 2022

ORBI PONTES pravidelně pořádá festival „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“ (TKOSP). První ročník proběhl v roce 2012 v 6 krajských městech, do projektu se zapojilo na 40 partnerů. V roce 2019 již tento festival nabídl lidem se sluchovým handicapem, ale i široké veřejnosti 44 akcí v 7 krajích ČR. Pestrý program připravila divadla, muzea, […]

číst dál

Výstava obrazů Kruhy na vodě se simultánním přepisem výkladu

Spolek Orbi Pontes zve v rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením 26.9. na výstavu obrazů Kruhy na vodě. Zájemcům zapůjčí tablety, na kterých bude možné sledovat přepis řeči průvodce.

číst dál

Bezplatné zpřístupnění telefonních linek pro ukrajinské občany – Volání pro Ukrajince

Služba „Volání pro Ukrajince“, kterou spustil sociální podnik Transkript online, umožní ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí. Ty nyní mohou umístit na svůj web odkaz na www.volaniproukrajince.cz a zpřístupnit tak bezplatné telefonování […]

číst dál