Víme jak se zachovat?Do we know how to react?

Posted on 7.3.2013 in Uncategorized by MJ

chodicilide.cz Projekt chodicilide.cz přispívá k zakořenění nového postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením, a to prostřednictvím budování komunikační platformy mezi lidmi se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení. Komunikační platforma slouží k tomu, aby lidé věděli, jak vzájemně komunikovat, kde najít informace o vhodné komunikaci a jak si vzájemně vhodně pomáhat.

Doporučujeme „Desatero pro komunikaci s lidmi se sluchovým postižením“ a video uveřejněné na http://www.chodicilide.cz/jak-se-zachovat/lide-se-sluchovym-postizenim

chodicilide.czThe project chodicilide.cz helps to build up good access of the public to people with various disabilities. The project presents how to mutually communicate, where to find information on communication tools and how to helps to each other.

We recommend „Ten commandments od communication with people with hearing impairments“ and instructional video http://www.chodicilide.cz/jak-se-zachovat/lide-se-sluchovym-postizenim.

Comments on 'Víme jak se zachovat?Do we know how to react?' (0)

Comments are closed.