4. setkání se studenty MBA z USA4th meeting with MBA students from USA

Posted on 7.8.2014 in Uncategorized by madmin

V pátek 8.8. odpoledne dojde k setkání s 45 MBA studenty z americké  Texas A&M University. Již 4. setkání, které ORBI PONTES organizuje společně s International Study Programs s.r.o., se tentokrát uskuteční v Tiché kavárně za účasti paní Marie Horákové a tlumočníků a učitelů českého znakového jazyka. Stejně jako u předcházejících setkání chceme studentům představit svět osob se sluchovým postižením v ČR, naučit je základním znakům českého znakového jazyka, pobavit je i poučit. Protože se studenti nabídli a chtějí pomoci aktivní činností, bylo domluveno s Tichou kavárnou, že výuka bude probíhat v dopravních prostředcích a budou rozdávány letáky Tiché kavárny. Děkujeme za spolu zorganizování akce Tiché kavárně a APPN a přejeme Tiché kavárně, aby jí tato akce přivedla nové, spokojené a věrné zákazníky!On Friday August 8, we are going to meet 45 MBA students from American  Texas A&M University. The 4th event organized by ORBI PONTES and International Study Programs s.r.o. will be held in Tichá kavárna. We will meet Ms. Marie Horákové, director of APPN and Czech Sign Language interpeters  and teachers. Just as during preceding meetings with MBA students we want to give a picture of the world of people with hearing impairment in the Czech Republic. As the students offered their „hands“ as they will be learning signs, they will be also distributing Ticha kavarna leaflets. We would like to thank you to Ticha kavarna for organizinf teachers and interpreters and we wish Ticha kavarna new happy and faithful clients!

Comments on '4. setkání se studenty MBA z USA4th meeting with MBA students from USA' (0)

Comments are closed.